5 Şubat 2023

BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN ÜSTÜNDEKİ KANDIR, TOPRAK; EĞER UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR.
MİTHAT CEMAL KUNTAY

 
KÖŞE YAZARLARI >> Metin GENÇ
ADRES KAYIT İŞLEMLERİ

 

Adres Kayıt Sistemi

           
           
Türk Medeni Kanunun 20 inci maddesinde “bir yerleşim yerinin değiştirilmesi yenisinin edinilmesine bağlıdır” hükmü gereğince bir kişinin sistemde kayıtlı bulunan daha önceki adresi yeni adres beyanı ile otomatik olarak arşivlenmek üzere silinmektedir. Bu çerçevede kişinin birden fazla yerleşim yeri adresinin olması mümkün değildir. Kişinin yeni bir yerleşim yeri adresi beyan etmediği sürece sistemde yer alan yerleşim yeri adresi tüm iş ve işlemlerde esas alınmaktadır.

          Yerleşim Yeri Adresi; uygulamada ikamet adresi olarak da kullanılmaktadır.Bir kişinin yerleşim yeri adresi sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. 

           Diğer Adres;Bir kişinin yerleşim yeri dışında ve geçici süreyle oturduğu yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü konutlar gibi yerlerdir. Askerlik hizmetinin yapıldığı yer, yatılı okul, çocuk ıslah evi, yetiştirme yurdu, hastane, cezaevi, öğrenci yurdu, huzur evi gibi kişinin geçici olarak kaldığı adresler, Sığınma evi, şefkat evi ve bir olay üzerine tanıklık yapanların koruma altına alındıkları adresler diğer adres olarak tutulur. Ayrıca kişinin Kimlik Paylaşımı Sisteminde diğer adreslerinin bulunmaması kurumlarca verilecek hizmetlerin yerine getirilmesine engel teşkil etmez. 

          Adres Beyanı Nasıl Yapılır?

             Kişilerin yerleşim yeri (ikamet) ve diğer adreslerini yazılı olarak bildirmeleri esastır. Bu bildirimler şahsen, İlçe nüfus müdürlüklerine,Dış temsilciliklere,Adrese dayalı hizmet alınacak kuruma(Mevcut kurumlar sistemi tam kullanmadıklarından bu kurumlardan adres beyanı şu an yapılmamaktadır.) 20 iş günü içinde yapılır.


         İnternet üzerinden Elektronik İmza ile Adres Beyanı Verme İşlemi;

            5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci maddesi ile adres değişikliği bildirimlerinin şahsen ya da elektronik imza yoluyla yapılması öngörülmüştür.

           Yerleşim yeri ve diğer adres değişiklik bildirimlerinizi elektronik olarak gerçekleştirmek için  buraya tıklayınız.

           Nüfus Müdürlüklerine yapılacak müracaatlarda herhangi form doldurmaya gerek yoktur. Nüfus Müdürlüğü personeli bu işlemi kendisi gerçekleştirmektedir. T.C.K.K. , Nüfus Cüzdanı, ehliyet v.b. kimliğiniz kanıtlayan belge ile Nüfus müdürlüğüne müracaat edilecektir. Beyan edilen adres sistemde boş ise beyanınız alınacaktır. Ancak sistemde adres dolu ise sizden adresinizi gösterir güncel aboneliği bağlı fatura, kira sözleşmesi v.b. belge istenecektir. 

         Cezai Hükümler;

         Adres beyan yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilere 2019 yılı için 71 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanların ise 2019 yılı için 1469TL para cezası ile cezalandırılmaları da öngörülmüştür. 

        Adres ile ilgili ilkeler ve kavramlar;
1. Yerleşim yeri tekdir.
2. Kişiler yerleşim yeri adreslerini bildirmekle yükümlüdür.
3. Yerleşim yeri dışında kalan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü konutlar diğer adres olarak tutulur.
4. Kişilerin diğer adresleri bildirme zorunlulukları yoktur.
5. Kişinin diğer adresini bildirmemesi hizmet almasına engel teşkil etmez.
6. Kişilerin, adres bileşenlerinde meydana gelen değişikleri bildirme zorunluluğu yoktur. Bu değişiklikler belediye ve il özel idaresi tarafından yapılacaktır.
7. Adres beyanı ile yükümlü kişi ve kurumlar adres değişikliğini Kanunda belirtilen süreler içerisinde bildirmek zorundadır.
8. Kurumlar adresle ilgili iş ve işlemlerinde adres standardına uymak zorundadır.
9. Kurumlar yürütecekleri iş ve işlemlerde Genel Müdürlükte Ulusal Adres Veri Tabanında tutulan adres bilgilerini esas alırlar.
10. Kişiler sayısal imzaları olmak kaydıyla elektronik ortamda da adres beyanında bulunabileceklerdir.
11. 18 yaşından küçüklerin adresi anne, babalarının yerleşim yeri adresidir. Ana ve babanın ortak yerleşim yeri yoksa çocuğun kendisine bırakıldığı ana veya babanın yerleşim yeri adresidir. Diğer hallerde çocuğun oturma yeri yerleşim yeri sayılır.
12. Vesayet altındaki kişilerin yerleşim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir.
13. Öğrenci yurdu, pansiyon vb. amaçlı geçici kalmalarda yerleşim yeri adresi ana babasının yerleşim yeri adresidir.
14. Adres değişikliğine ilişkin bildirimler 20 iş günü içinde nüfus müdürlüklerine, dış temsilciliklere veya adrese dayalı hizmet veren kurumlara bildirilir.
15. Adrese dayalı hizmet veren kurumlar kendilerine bildirilen adres değişikliği bildirimlerini 10 iş günü içerisinde nüfus müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe bildirmekle sorumludur.
16. Beyan edilen adresler TC Kimlik numarası esas alınarak tutulmaktadır.

17. Teknik altyapısı uygun olan muhtarlar ancak KPS ye bağlanabiliyorlarsa adrese ilişkin yerleşim yeri ve diğer adres belgesi verebileceklerdir.
18. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yerleşim yeri adresleri ülke ve şehir itibariyle tutulacaktır.
19. Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler.
20. Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunan ya da eğitim, sağlık, bakım kurumunda veya ceza evinde bulunanların yeni yerleşim yeri adresi son yerleşim yeri adresidir.
21. Yerleşik yabancılar yerleşim yeri adresini ve bunlardaki değişiklikleri yirmi iş günü içinde yerleşim yeri nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.
22. Engellilik, yaşlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunan yerine beyanda bulunabilecek yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına ilişkin bildirimler muhtarlarca yapılır.
23. Bildirimler; nüfus müdürlüklerine, adrese dayalı hizmet almak üzere müracaat edilen kurumlara, dış temsilcilikler ve Genel Müdürlüğe yapılabilir.
24. Adres bildirimleri; şahsen, sayısal imza sahiplerince yapılabilir.
25. Yerleşim yeri ve diğer adres belgesinin geçerlilik süresi otuz gündür.
26. Yerleşim yeri adresi beyan ve tescil edilmedikçe diğer adres tescil edilmez.
27. Posta ile yapılan bildirimler işleme alınmamaktadır.
28. Adres beyan formları beyanda bulunan tarafından imzalanır.
29. Form üzerindeki bilgilerin eksik olması, okunamaması ya da imzasız olması halinde işleme alınmaz.
30. Kimlik Paylaşımı Sistemine erişebilen kurumlar kişilerden ayrıca yerleşim yeri ve diğer adres belgesi istemez.
31. Kurumlar aldıkları bilgileri tanımlanmış hizmetlerin yerine getirilmesi dışında başka hiçbir amaçla kullanamaz.
32. Türk vatandaşlarının ve yabancıların yerleşim yeri adresleri ve diğer adresleri güncel olarak elektronik ortamda tutulur.
33. Adres Kayıt Sisteminin işletilmesinde ve sistemden yararlanmada özel hayatın gizliliği esas alınır.
34. Yerleşim yeri adresi ve diğer adres bilgilerinin verilmesi kişinin rızasına bağlıdır.
35. Adres bilgisini; Bakanlık, kurumlar, kaydın sahipleri almaya yetkilidir.
36. Üçüncü kişilerin adres bildiriminde bulunabilmeleri ve adres bilgisi almaları ancak noterce düzenlenen vekillik belgesiyle mümkündür.
37. Adres beyan yükümlüğünü yerine getirmeyen kişiler hakkında cezai işlem uygulanır.Okunma Sayısı : 14651

 
Yorumlar
Yorum Bulunmamaktadır.
 
Yazarın Diğer Yazıları
TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI
BOŞANMA
EVLENME İŞLEMLERİ
DOĞUM ve ÖLÜM İŞLEMLERİ
ULUSLARARASI AİLE CÜZDANI
MERHABA
 
Her hakkı saklıdır. www.guldibikoyu.com-2011
Bu sitenin tüm hakları saklıdır. Sitedeki resim, yazı ve diğer materyaller kaynak gösterilse dahi izinsiz kullanılamaz.